De Loerus

Ieder jaar brengt de L.A.K. de Carnavalskrant De Loerus, uit. Met hierin alle informatie over het aankomende Carnaval in Loerendonck.
De Loerus wordt gevuld met stukjes van Jeugdraad en Raod van 11, foto’s, advertenties en aankondigingen van diverse bals.

De Loerus wordt in 2020 bij u aan de deur aangeboden op:
Zaterdag 1 februari 2020 tussen 10:00 en 14:00 uur.
Maandag 3, Dinsdag 4 en Woensdag 5 februari 2020 tussen 16.30 en 20.00 uur.

Hieronder kunt u de kranten van afgelopen jaren terug zien in de digitale versie.
Voor nog oudere kranten moet u onderaan nog even doorbladeren naar de volgende pagina’s.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Klik naar de volgende pagina voor oudere Loerussen