Kaarten Tonpraoten

Hieronder kunt u, uw kaarten alvast reserveren voor het Tonpraoters Gala.
Welke dit jaar wordt gehouden op Zaterdag 1 Februari 2020, in De Niervaert.