Kaarten Tonpraoten

Via het onderstaande email adres kunt u uw kaarten reserveren voor het Tonpraoters Gala.
Het Gala heeft in 2021 helaas niet kunnen plaatsvinden, in De Niervaert, maar we gaan er vanuit dat dat in 2022 wel zal gebeuren.
Wanneer er meer informatie bekend is dan kunt u dat hier vinden.
loerendonck.secretariaat[at]gmail[punt]com