Pak oew kijker moar

MMML met "Kom pakt oew kijker moar", het winnende lied van het liedjes-festival met de 11-11 viering 2009.
Hier de video-clip