L.A.K. op zoek naar nieuwe mensen

Het zal niet lang meer duren voor het carnaval los barst in Loerendonck. Carnaval valt in het weekend van 9 februari zeer vroeg dit jaar.Dat betekent dat de Loerendonckse Algemene Karnavalstichting (L.A.K.) het druk krijgt de komende maanden. Het L.A.K. organiseert binnen Loerendonck onder andere de optocht, de verschillende bals voor de jeugd, de scholen bezoeken, een middag voor de ouderen, een bezoek aan de Sovak, Tonpraten, het maken en verspreiden van de karnavalskrant en presenteert ieder jaar weer hun Prins en Jeugdprins met ieder hun gevolg.
Op 10 november 2012 zullen in het Parochiehuis diverse groepen, verenigingen en individuen, tijdens een avond vullende verkiezing, strijden om de titel “Loerendoncks karnavalslied 2012 / 2013”. Deelnemers kunnen zich via de website www.loerendonck.net inschrijven hiervoor. Tijdens deze zelfde avond zullen de Jeugdprins en Prins met ieder hun gevolg worden voorgesteld aan het volk. De jeugdraadbegeleiding vervult de zware taak om een representatieve,vrolijke en gezellige Jeugdraad bij elkaar te krijgen. Het L.A.K. bestuur is momenteel met de selectie bezig van de Prins en de Raad van 11. Zij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe leden om hun Raad te versterken. Dit zelfde geldt voor diverse andere functies, zowel voor als achter de schermen. Afgelopen jaren hebben er namelijk enkele mensen een stapje terug gedaan binnen de stichting. De mensen aan de zijlijn zijn zeer belangrijk om het carnaval in Loerendonck draaiende te houden. Denk hierbij aan een redactie voor carnavalskrant de Loerus, het binnen halen van financiën om alles te bekostigen, het opzetten en begeleiden van een carnavalsoptocht, het organiseren van een Brakken en Pieperbal, inkopen van materialen en nog tal van andere taken en acties. Het L.A.K. bestuur staat altijd open voor de hulp van mensen die hen hierin kunnen helpen en zij doen dan ook een oproep aan technische, creatieve en mensen met organisatie talent. De tendens is bij meerdere stichtingen en verenigingen duidelijk zichtbaar dat het meer en meer aankomt op dezelfde, kleiner wordende, groep mensen. De Karnavalstichting wil hiervoor waken en de komende periode groeien en taken onderbrengen bijwerkgroepen. Op deze manier worden activiteiten en verantwoordelijkheden meergespreid, waardoor het beter te dragen is voor organisatie en leden.

Uiteraard kunnen potentiële leden of helpers zich aanmelden of met vragen terecht via loerendonck(dot)secretariaat(at)gmail(dot)com of bellen naar 0168-403849. Met het motto “Saome speule” moet het vast wel lukken om samen het Loerendonckse karnaval meer kracht bij te zetten.