Krantenartikel Moerdijkse bode

moerdijkse_bodeL.A.K. zoekt komend jaar naar nieuwe leden.

Terugblik op carnaval Loerendonck
De afgelopen weken heeft de Loerendonckse Algemene Karnavalstichting samen met hun eigen leden en met onder andere de carnavalsverenigingen terug gekeken op carnaval 2012. Na enkele avonden met diverse partijen om de tafel te hebben gezeten kan de stichting tot de conclusie komen dat het Loerendonckse carnaval vijf zeer goede dagen heeft gehad. Maar voor deze vijf dagen waren er nog diverse activiteiten vooraf. Te beginnen met de 11-11 viering in 2011, een nieuwjaarsreceptie, het Tonpraten, het rondbrengen van de karnavalskrant en enkele uittredes naar diverse feesten. Er is afgelopen jaar veel tijd en energie in karnavalskrant De Loerus gestoken. En dat resulteerde in een prachtig plaatje. Het ijskoude winterweer in combinatie met sneeuwval maakte het rondbrengen van de krant niet makkelijker. Daarnaast hoopt de stichting volgend jaar op nog meer hulp vanuit de verenigingen.
Voor het carnaval had de stichting een overleg met de bouwclubs georganiseerd om transparant en duidelijk te zijn met betrekking tot de optocht. Er waren dan ook enkele wijzigingen doorgevoerd in de jurering, het reglement en de route. De optochtjury werd uitgebreid en de uitslag was een dag later op de website tot in detail terug te vinden. De stichting had benadrukt streng te letten op alcoholgebruik en veiligheid. De deelnemers hebben op dit vlak keurig meegewerkt. De route begon dit jaar vanuit de Moye Keene in plaats van, al vele jaren, vanuit het Ravelijn. De verenigingen waren zeer blij met deze wijziging en deze had dan ook meerdere voordelen. Langs de gehele route stonden, ondanks het regenachtige weer, zeer veel toeschouwers. Het carnaval was mede een succes door de vele harde werkers voor en achter de schermen. Zij werkten mee aan het limonadebal op vrijdagavond, de optocht, de viering op zondag, het brakken- en pieperbal op maandag, het themabal en de seniorenmiddag op de laatste carnavalsdag. Op de laatste dag wordt traditioneel het carnaval afgesloten met een lampionnenoptocht en het onstekken van Loerus en trien in de Bottekreek. De lampionnenoptocht kreeg door medewerking van bouwclub De Rietbengels, met hun verlichte wagen, nog meer sfeer. Jeugdprins Jim en Prins Jan konden vol trots terug kijken op hun eerste carnaval als leutvorst. En de Loerendonckers hebben gezien hoe zij er een plaatje van hebben gemaakt. De stichting gaat vanaf nu volop aan de slag om diverse actiepunten op te pakken. Zij gaan komend jaar op zoek naar nieuwe leden, die actief voor of achter de schermen mee willen werken. Men is, onder andere, op zoek naar representatieve en actieve raadsleden. Potentiële leden kunnen zich melden via loerendonk(dot)secretariaat(at)gmail(dot)com.
Vanaf heden heeft Walter van Hattum het secretariaat overgenomen en Joost Schuurmans de taken van de penningmeester. Richard Spronk zal in het komende jaar de boekhouding aan Joost overdragen. Ook Matthijs Kannekens heeft aangegeven zijn laatste jaar als voorzitter en raadslid in te gaan. Helaas is er op dit moment nog geen opvolging, maar daar zal de komende periode naar uit gekeken worden.

We gaan in ieder geval weer een mooie carnavalsperiode tegemoet onder het motto: “Saome speule”.

Vriendelijke groet, Redactie 04 De Moerdijkse bode