Uitslag loterij 11-11

Tijdens de 11-11 viering is weer de loterij getrokken.
Hieronder de lijst van prijzen met bijbehorend lotnummer.

Winnaars kunnen contact opnemen met het secretariaat
Uiteraard zullen wij zelf ook in contact proberen te komen met de winnaars, als de adressen bekend zijn.

Prijs Lotnr.
1 585 Julia Lankhuyzen
2 759 J. den Hollander
3 873 Pascal Ardon
4 477 Arnold Leyten
5 8161 Arjan Hamers
6 8011 Corne Schoone
7 2261 Ijsselstein
8 8201 Lisa v. Est
9 0011 M. Huybregts
10 4991 Will v. Gils
Druk en zetfouten voorbehouden.

Met de opbrengsten van de loterij kan de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting de activiteiten bekostigen en het carnaval in Klundert blijven organiseren. Dank gaat uit naar de sponsors die de prijzen ter beschikking hebben gesteld.