CV de Tolheffers danse met de poppe meej

Daar zijn we dan weer. Voor het 23ste jaar alweer! Dit keer is het motto: webbe de poppe aon ut danse! Die poppe zulluh best wel dansen dit jaor hier in Loerendonck! Alle verenigingen zijn er weer klaar voor, dus dat belooft weer een leutige boel te worden!

Laten we het hopen dat alle cafekus weer gezellig vol zitten, en wat ons betreft kan het goud gele sap weer aangerukt worden!
Veurig jaor hebben we onze jubileum gevierd (22 jaor) dat was een zeer geslaagd feestje vonden wij! Daarom willen wij het proberen om deze gezelligheid in eren te houden.
We willen dus proberen om voor het eerste jaor een opwarmavond (6 Daogen veuraf) te organiseren veur alle loerendonckers en Loerendonckerinnen die echt niet kunnen wachten tot het carnaval los barst!
Dus veur alle liefhebbers, kom zaoterdag 26 februari naar cafe-zaal D’n Hellebearth in Loerendonck!
Entree is natuurlijk gratis en de net nie echte Jettie Pallettie komt ook nog optreden!
Maar geloof ons, deze is zeker net zo goed c.q. beter dan de real Jetti

Dus alle Loerendonckers en Loerendonckerinnen maok er weer leutige daogen van, maar we komen elkaar vast wel weer tegen in de kroeg!

C.v de Tolheffers

Tolheffer feest