Loerus verspreid

Loerendonck bedankt.
Namens het bestuur van de LAK. wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar spontane inzet voor en tijdens de verspreiding van onze Loerus zaterdag.
Het is mij duidelijk de Loerus is een graag gelezen krant, bordevol leutige informatie.
In het bijzonder wil ik alle adverteerders en gulle gevers heel hartelijk dank zeggen, want zonder de bijdrage van deze is het onmogelijk het carnaval te kunnen bekostigen.
Uiteraard een speciaal woord van dank naar de leden van de redactie en in het bijzonder naar Heleen die heel spontaan direct haar diensten aanbood om de krant te maken toen er plots een vacature viel binnen de redactie.
Het was voor ondergetekende een spannende missie, waarvan ik achteraf kan zeggen een bijzonder geslaagde missie, ik nodig iedereen dan ook graag weer uit om volgende jaar ook in deze weer van de partij te zijn. Op een haar na zijn we er nu bijna klaar voor, dus nog een paar nachtjes lekker slapen.
Nogmaals dank,

Jacques van den Ing (voorzitter)