De beste wensen!

Loerendonkers en loerendonckerinnen een leut vol, maar vooral gezond en een respectvol 2008 toegewenst.
De laatste kruitdampen zijn opgetrokken en de oliebollen op, dus gaan we ons gereed maken voor wederom een spetterend Carnaval onder het Motto “Ut Oog Wil Ok wa“.
Dat velen achter de schermen al volop bezig zijn zal u vast niet zijn
ontgaan, het LAK maakt overuren,de bouwclubs gaan niet meer naar bed en bij
de brouwerij heerst een gezonde spanning,kortom we gaan er voor, niet alleen
maar met z’n allen.
Zaterdag 22 december zijn Prins Eduard en ondergetekende op bouwbezoek
geweest bij o.a. de Rietbengels en de  Gabbertjes beide clubs zijn duidelijk
met een doel bezig,en wel op een manier dat u tijdens de optocht uw Ogen
niet zult geloven, bij beide clubs hebben wij geconstateerd dat samenwerking
de drijfveer onder het sucses is, ik wil dan deze boodschap aan iedereen
meegeven, doe het samen en help elkaar daar waar nodig.
Zaterdag 19 januari zal aan een ieder worden gevraagd mee te werken aan de
verspreiding van de Loerus, waarvan ik u nu al kan zeggen dat deze het Oog
zal strelen, ik bedank op voorhand alle mensen die op wat voor manier
hieraan hebben meegewerkt,door te adverteren, te schrijven,het rondbrengen,
en uiteraard de redactie.
Soms zijn er mensen binnen het LAK die ongevraagd door ziekte hun
werkzaamheden tijdelijk moeten staken wat wij bijzonder vervelend vinden,
maar deze blijven op hun manier voor de stichting waardevol en zeker
gewaardeerd.Toch zal ik blijven aandringen in 2008 voor nieuwe aanwas, want
onderbezetting komt de organisatie zeker niet ten goede.
Ik wil aan alle clubs vragen die een bouwbezoek van Prins Eduard met Jacques
op prijs stellen hiervoor een afspraak met Edwin of Jacques te maken, met
uiteraard ook het adres van de bouwlocatie.
Namens het bestuur van De Loerndonckse Algemene Karnavalstichting wil U
allen alle goeds en sucses toe wensen met de voorbereidingen en de uitvoer
hiervan tijdens carnaval.
Wij hopen u te mogen begroeten op de nieuwjaars receptie:
Zaterdag 5 januari om 15.00 uur
in “de Toogh
Voorstraat Klundert
Tevens nodig ik u graag uit voor het Federatie Feest in de Niervaart op
zaterdag avond 12 Januari (pliessiebal)

Namens het bestuur,

Jacques van den Ing (voorzitter)