Bestuur LAK

Het bestuur van de LAK is belast met alle hedendaagse zaken.
De besturing van de stichting is sinds maart 2019 bepaald op drie neutrale personen.

Voorzitter: Walter van Hattum
Secretaris: Yolande Vroegop – De Jong
Penningmeester: Kevin Broeders

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
loerendonck.secretariaat@gmail.com

Voor vragen over uw donateurschap (Loerendonckse Lapper) of andere financiële vragen:
loerendonck.penningmeester@gmail.com